Deelnemers

Centio is dé ICT franchise voor de kleinere ICT bedrijven. De belangrijkste pijlers van Centio zijn samen werken, samen inkopen, kennis delen. Hiermee kunnen we voor onze deelnemers meer omzet, een breder product-/dienstenportfolio en lagere overhead realiseren. De deelnemers blijven geheel zelfstandig als ondernemer, maar hebben samen met Centio duidelijke afspraken gemaakt over de manier van samenwerken.